Als slachtoffer van mensenhandel of mensensmokkel kan je een verblijfsstatuut krijgen op voorwaarde dat:

  • je meewerkt aan het gerechtelijk onderzoek naar die misdrijven
  • je niet meer terugkeert naar het milieu van uitbuiting
  • je je laat begeleiden door een gespecialiseerd onthaalcentrum

Drie gespecialiseerde onthaalcentra

Er zijn drie gespecialiseerde onthaalcentra:

  • Payoke
  • Pag-Asa
  • Sürya

Het onthaalcentrum maakt concrete begeleidingsafspraken met elk slachtoffer.

Gedurende de hele verblijfsprocedure blijft de begeleiding door één van de 3 centra verplicht. Die bestaat enerzijds uit een administratieve en juridische opvolging, anderzijds uit een psychosociale begeleiding, in samenwerking met externe diensten.

De gespecialiseerde centra kunnen ook een begeleidingsattest afleveren, waaruit blijkt dat het om slachtoffers mensenhandel of mensensmokkel gaat.

Alleen de drie gespecialiseerde onthaalcentra zijn bevoegd om voor jou verblijfsdocumenten, of verlengingen ervan, aan te vragen in het kader van de procedure voor slachtoffers van mensenhandel of mensensmokkel. Ze werken samen met het Parket en de Dienst Vreemdelingenzaken.

Adres Dienst Vreemdelingenzaken:

Dienst Vreemdelingenzaken - Bureau MINTEH
Pachecolaan 44
1000 Brussel
02 206 13 64
Fax 02 274 66 95
E: Bur_TEH@dofi.fgov.be

Adressen gespecialiseerde onthaalcentra

Payoke

Leguit 4
2000 Antwerpen
03 201 16 90
Fax: 03 233 23 24
E: admin@payoke.be

Ga naar de website van Payoke 

Pag-Asa

Cellebroersstraat 16b
1000 Brussel
02 511 64 64
Fax 02 511 58 68
E: info@pag-asa.be

Ga naar de website van Pag-Asa 

Sürya

Rue Rouveroy 2
4000 Luik
04 232 40 30
Fax 04 232 40 39
E: info@asblsurya.be

Extra informatie