Als je naar België komt om er te studeren, kan je een verblijfsrecht aanvragen.

De voorwaarden, de procedure en het verblijfsrecht zijn verschillend voor Unieburger-studenten en derdelands studenten. 

Kies jouw situatie:

  • Je bent EU-student

    Een Unieburger is een onderdaan van een EU-land, IJsland, Noorwegen, of Liechtenstein. 

  • Je bent derdelands student

    Je bent derdelander als je een onderdaan bent van een ander land dan een EU-land, IJsland, Noorwegen en Liechtenstein.

  • Tenlasteneming voor derdelands student (bijlage 32)

    Met een tenlasteneming (bijlage 32) neem je als garant de kosten ten laste van een derdelands student. Zo kan die student bewijzen dat hij voldoende bestaansmiddelen heeft.

Extra informatie