Wat als je onwettig in België verblijft? Dan krijg je een bevel om het grondgebied te verlaten (BGV). 

Als je een BGV krijgt, dan moet je in principe terugkeren naar je herkomstland of naar het land waar je een verblijfsrecht hebt. En dat binnen een bepaalde termijn. Na die termijn word je gedwongen uitgewezen. In sommige gevallen kan je zelfs gerepatriëerd worden nog voor de termijn van je BGV verstreken is.

Uitstel van vertrek is mogelijk. Wanneer specifieke omstandigheden dit rechtvaardigen of als je geen vervoermiddel of een identiteitsbewijs hebt.

Extra informatie