Als Unieburger verblijf je onwettig in België als je langer dan 3 maanden in België verblijft en niet behoort tot één van volgende categorieën:

  • Werknemer of zelfstandige (onderwerping aan de Belgische sociale zekerheid)
  • Werkzoekende (dat wilt zeggen bewijs van inschrijving als werkzoekende of kopieën van sollicitatiebrieven en bewijs van reële kans op werk worden binnen de drie maanden ingediend bij de gemeente) 
  • Student (inschrijving aan een door de Belgische overheid erkende, georganiseerde of gesubsidieerde school + voldoende bestaansmiddelen + ziektekostenverzekering)
  • Economisch niet-actieve vreemdeling (dat wilt zeggen dat men voldoende bestaansmiddelen heeft om te voorkomen dat men ten laste valt van de sociale bijstand + ziekteverzekering)
  • Familielid van een Belg of Unieburger dat voldoet aan de voorwaarden voor gezinshereniging
  • Een ander verblijfsstatuut (bijvoorbeeld asielzoeker, geregulariseerde vreemdeling)

Wanneer je bijvoorbeeld werkt, werk zoekt of een verklaring van inschrijving aflegt, wordt je verblijf opnieuw wettig.

 

Extra informatie