Kijk goed na of je bent vrijgesteld van een beroepskaart om als zelfstandige te werken.

De vrijstelling kan gebaseerd zijn op:

 • je verblijfsrecht
 • je zelfstandige activiteit
 • internationale verdragen

Vrijstellingen van beroepskaart

Je bent vrijgesteld als je:

 • onderdaan bent van de Europese Economische Ruimte (EER). De EER bestaat uit alle EU-landen, en Noorwegen, IJsland en Liechtenstein.
 • familielid bent van een onderdaan van de EER en je je met hem komt vestigen. Alleen als je dit familielid bent:
  • echtgenoot (of wettelijk samenwonende partner)
  • kind of kleinkind jonger dan 21 jaar of ten laste van de onderdaan van de Europese Economische Ruimte
  • ouder of grootouder ten laste van de onderdaan van de Europese Economische Ruimte
  • echtgenoot van een kind of ouder onder het tweede en derde streepje
 • echtgenoot (of wettelijk samenwonende partner) van een Belg bent
 • familielid van een Belg bent en je je met hem komt vestigen. Alleen als je dit familielid bent:
  • kind of kleinkind jonger dan 21 jaar of ten laste van de Belg
  • ouder of grootouder ten laste van de Belg
  • echtgenoot (of wettelijk samenwonende partner) van een kind onder het eerste en tweede streepje
 • een elektronische B, D, F of F+ kaart hebt. Je hebt dan een onbeperkt verblijfsrecht in België.
 • een elektronische C kaart hebt. Je hebt dan een machtiging tot vestiging in België.
 • erkend werd als vluchteling in België 
 • een meewerkende echtgenoot (of wettelijk samenwonende partner) bent, wiens hulp beperkt blijft tot een ondersteunende taak.
 • een beroepssporter bent of diens begeleider, als je niet langer dan 3 opeenvolgende maanden in België verblijft. Voor een periode langer dan 3 maanden heb je een beroepskaart nodig.
 • een muzikant of artiest bent of diens begeleider, als je niet langer dan 3 opeenvolgende maanden in België verblijft.
 • een journalist bent, als je je hoofdverblijf in het buitenland houdt en niet langer dan 3 opeenvolgende maanden verblijft.
 • een zakenman bent, als je je hoofdverblijf in het buitenland houdt en niet langer dan 3 opeenvolgende maanden verblijft.
 • een buitenlandse student bent die in België een stage loopt die verplicht is in het kader van je studies, voor de duur van je stage.
 • in België een stage loopt die goedgekeurd werd door de bevoegde overheid in het kader van ontwikkelingsprogramma's of uitwisselingsprogramma's, gebaseerd op wederkerigheid, voor de duur van je stage.
 • een advocaat bent en je wordt op het tableau of op de lijst van stagiairs opgenomen
 • kaderpersoneel of vorser in een coördinatiecentrum bent
 • een Zwitsers onderdaan bent of diens echtgenoot of kind, jonger dan 21 jaar

 

Extra informatie