Kijk goed na of je bent vrijgesteld van een beroepskaart om als zelfstandige te werken.

De vrijstelling kan gebaseerd zijn op:

 • je verblijfsrecht
 • je zelfstandige activiteit
 • internationale verdragen

Vrijstellingen van beroepskaart

Je bent vrijgesteld als je:

 • onderdaan bent van de Europese Economische Ruimte (EER). De EER bestaat uit alle EU-landen, en Noorwegen, IJsland en Liechtenstein.
 • familielid bent van een onderdaan van de EER en je je met hem komt vestigen. Alleen als je dit familielid bent:
  • echtgenoot of wettelijk samenwonende partner
  • kind of kleinkind jonger dan 21 jaar of ten laste van de onderdaan van de Europese Economische Ruimte of zijn echtgenoot of wettelijk samenwonende partner
  • ouder of grootouder ten laste van de onderdaan van de Europese Economische Ruimte of zijn echtgenoot of wettelijk samenwonende partner
  • echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van een (klein)kind of (groot)ouder onder het tweede en derde streepje
 • echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van een Belg bent
 • familielid van een Belg bent en je je met hem komt vestigen. Alleen als je dit familielid bent:
  • kind of kleinkind jonger dan 21 jaar of ten laste van de Belg of zijn echtgenoot
  • ouder of grootouder ten laste van de Belg of zijn echtgenoot
  • echtgenoot van een (klein)kind of (groot)ouder onder het eerste en tweede streepje
 • een elektronische B, D, F of F+ kaart hebt. Je hebt dan een onbeperkt verblijfsrecht in België.
 • een elektronische C kaart hebt. Je hebt dan een machtiging tot vestiging in België.
 • erkend werd als vluchteling in België 
 • een meewerkende echtgenoot (of wettelijk samenwonende partner) bent, wiens hulp beperkt blijft tot een ondersteunende taak.
 • een beroepssporter bent of diens begeleider, als je niet langer dan 3 opeenvolgende maanden in België verblijft. Voor een periode langer dan 3 maanden heb je een beroepskaart nodig.
 • een muzikant of artiest bent of diens begeleider, als je niet langer dan 3 opeenvolgende maanden in België verblijft.
 • een journalist bent, als je je hoofdverblijf in het buitenland houdt en niet langer dan 3 opeenvolgende maanden verblijft.
 • een zakenman bent, als je je hoofdverblijf in het buitenland houdt en niet langer dan 3 opeenvolgende maanden verblijft.
 • een buitenlandse student bent die in België een stage loopt die verplicht is in het kader van je studies, voor de duur van je stage.
 • in België een stage loopt die goedgekeurd werd door de bevoegde overheid in het kader van ontwikkelingsprogramma's of uitwisselingsprogramma's, gebaseerd op wederkerigheid, voor de duur van je stage.
 • een advocaat bent en je wordt op het tableau of op de lijst van stagiairs opgenomen
 • kaderpersoneel of vorser in een coördinatiecentrum bent
 • een Zwitsers onderdaan bent of diens echtgenoot of kind, jonger dan 21 jaar
 • vreemdelingen die legaal in een andere EU-lidstaat verblijven, en die als dienstverrichter (= Iedere natuurlijke persoon, onderdaan van een lidstaat of rechtspersoon die gevestigd is in een lidstaat, mag zijn diensten aanbieden of verrichten in een andere Europese lidstaat.) een dienst komen uitvoeren in België 
  Opgelet: zij kunnen in België alleen werken zonder beroepskaart. Om zich als zelfstandige te vestigen, hebben ze wel een beroepskaart nodig. 
 • je begunstigde van het terugtrekkingsakkoord tussen de EU en Groot-Brittanië bent (M kaart)

 

Extra informatie