Geldigheidsduur

Een beroepskaart wordt afgeleverd voor maximum 5 jaar.

Een eerste beroepskaart wordt meestal afgeleverd voor een periode van 2 jaar, maar is hernieuwbaar.

Indien een beroepskaart geweigerd is, kan je pas na 2 jaar een nieuwe aanvraag indienen. Deze beperking geldt niet wanneer:

  • de weigering het gevolg is van een beslissing van niet-ontvankelijkheid
  • er nieuwe elementen zijn
  • het om een nieuwe activiteit gaat 

Een beroepskaart geldt voor één of meer specifieke activiteiten. Wil je die activiteit veranderen of een activiteit toevoegen, dan moet je een nieuwe beroepskaart aanvragen.

Hernieuwingsaanvraag

Je moet de hernieuwing 3 maanden voor de vervaldatum van je huidige beroepskaart indienen. Bij het ondernemingsloket.

Bij de hernieuwing wordt nagegaan of je alle reglementaire, fiscale en sociale verplichtingen bent nagekomen. Ook wordt nagegaan of je activiteit effectief een economische meerwaarde voor België is.

Je legt de volgende documenten voor:

  • je huidige, te vernieuwen beroepskaart. Je krijgt in ruil daarvoor een voorlopig attest van het ondernemingsloket.
  • een attest van geen schuld van de RSVZ (Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen)
  • een attest van geen schuld van de personen- en vennootschapsbelasting
  • een attest van geen schuld van de BTW

Beroepskaart is afhankelijk van je recht op verblijf

Als je je recht op verblijf verliest, is ook je beroepskaart niet meer geldig. Je moet de beroepskaart dan teruggeven aan het ondernemingsloket.

 

Extra informatie