Wat is een beroepskaart?

Als je in België als zelfstandige wil werken, moet je als vreemdeling een beroepskaart aanvragen. Dit is de toelating van de Belgische overheid om een zelfstandige beroepsactiviteit in België uit te oefenen. De gewestelijke diensten Economische Migratie zijn bevoegd. 

Sommige vreemdelingen zijn vrijgesteld van een beroepskaart.

Een beroepskaart geldt:

  • voor een specifieke activiteit
  • op een specifieke plaats
  • voor een specifieke persoon

Wat is het verschil tussen een werknemer en een zelfstandige?

Een werknemer werkt in ondergeschikt verband ten opzichte van zijn wergever. De werkgever oefent gezag, leiding en toezicht uit op de arbeid van de werknemer.

Een zelfstandige werkt niet in ondergeschikt verband. Hij heeft geen baas. 

Extra informatie