Met een gecombineerde vergunning van onbepaalde duur kan je als werknemer eender welke functie bij eender welke werkgever uitoefenen. Als je aanvraag voor een gecombineerde vergunning van onbepaalde duur wordt goedgekeurd, krijg je een elektronische verblijfskaart A met vermelding 'arbeidsmarkt: onbeperkt'. Je verblijfsrecht blijft dus beperkt en voorwaardelijk, maar je hoeft dan niet langer een nieuwe gecombineerde vergunning aan te vragen wanneer je van werkgever verandert. De werknemer dient deze gecombineerde vergunning zelf aan te vragen bij het gewest van zijn officiële woonplaats. De voorwaarden voor een gecombineerde vergunning verschillen per gewest.