Met een gecombineerde vergunning van onbepaalde duur kan je als werknemer eender welke functie bij eender welke werkgever uitoefenen. De werknemer dient deze gecombineerde vergunning zelf aan te vragen bij het gewest van zijn officiële woonplaats. De voorwaarden voor een gecombineerde vergunning verschillen per gewest.