Een gecombineerde vergunning krijg je normaal alleen na een arbeidsmarktonderzoek. 

Het arbeidsmarktonderzoek wijst uit of het mogelijk is om binnen een redelijke termijn een werknemer te vinden die geschikt is om de job, eventueel na het volgen van een opleiding, uit te oefenen. Voor het arbeidsmarktonderzoek kijkt men niet alleen naar de Belgische arbeidsmarkt, maar ook naar de Europese arbeidsmarkt.

Sommige vreemdelingen zijn vrijgesteld van de voorwaarde van arbeidsmarktonderzoek voor het bekomen van een gecombineerde vergunning. Als je een vrijstelling hebt, is het dus makkelijker voor je om een gecombineerde vergunning te krijgen.

Wie is vrijgesteld van arbeidsmarktonderzoek?

De volgende groepen zijn, onder bepaalde voorwaarden, vrijgesteld van arbeidsmarktonderzoek:

Gevolgen van de vrijstelling van arbeidsmarktonderzoek

  • Als je bent vrijgesteld van arbeidsmarktonderzoek, moet je niet in het buitenland zijn wanneer de werkgever voor jou een gecombineerde vergunning aanvraagt: het kan ook als je een kort verblijf of verblijf als student of onderzoeker in België hebt.
Extra informatie