Een gecombineerde vergunning krijg je normaal alleen na een arbeidsmarktonderzoek. 

Het arbeidsmarktonderzoek wijst uit of het mogelijk is om binnen een redelijke termijn een werknemer te vinden die geschikt is om de job, eventueel na het volgen van een opleiding, uit te oefenen. Voor het arbeidsmarktonderzoek kijkt men niet alleen naar de Belgische arbeidsmarkt, maar ook naar de Europese arbeidsmarkt.

Sommige vreemdelingen zijn vrijgesteld van de voorwaarde van arbeidsmarktonderzoek voor het bekomen van een gecombineerde vergunning. Als je een vrijstelling hebt, is het dus makkelijker voor je om een gecombineerde vergunning te krijgen.

Wie is vrijgesteld van arbeidsmarktonderzoek?

De volgende groepen zijn, onder bepaalde voorwaarden, vrijgesteld van arbeidsmarktonderzoek:

 • hooggeschoolden
 • middengeschoolden (enkel Vlaams gewest)
 • leidinggevenden
 • Europese Blauwe kaart
 • langdurig ingezetenen met een tweede verblijf in België, in een knelpuntberoep (enkel Brussels Hoofdstedelijk gewest)
 • bepaalde stagiairs
 • bedienaars van erkende erediensten
 • beroepssporters, scheidsrechters en trainers
 • schouwspelartiesten
 • Journalisten (enkel Vlaams gewest)
 • navorsers en gasthoogleraren
 • postdoctoraal onderzoekers die een tegemoetkoming voor wetenschappelijk onderzoek genieten voor een periode van maximum 3 jaar
 • gespecialiseerde techniekers in bepaalde gevallen
 • personen tewerkgesteld in uitvoering van internationale akkoorden
 • voor het volgen van een beroepsopleiding bij verkoopscontract. In het Vlaams gewest geldt dit ook voor het geven van een dergelijke opleiding.
 • voor het volgen van een opleiding in de Belgische zetel van een multinationale groep voor meer dan 3 maanden. In het Vlaams gewest geldt dit ook voor het geven van een dergelijke opleiding.
 • leidinggevenden van buitenlandse luchtvaartmaatschappijen (enkel Brussels Hoofdstedelijk gewest)
 • verantwoordelijken van buitenlandse toeristische diensten (enkel Brussels hoofdstedelijk gewest)
 • werken bij een Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap voor meer dan 3 maanden (enkel in Brussel)
 • ingeschreven in de Pool der zeelieden van de Belgische koopvaardij  voor meer dan 3 maanden (enkel Brussels Hoofdstedelijk gewest)
 • als je buitenlandse militaire begraafplaatsen onderhoudt voor meer dan 3 maanden (enkel Brussels Hoofdstedelijk gewest)
 • kaderpersoneel of vorser van een erkend coördinatiecentrum voor meer dan 3 maanden (enkel Brussels Hoofdstedelijk gewest)
 • Kaderlid of leidinggevende in een hoofdkwartier voor meer dan 3 maanden (enkel Brussels Hoofdstedelijk gewest)

Gevolgen van de vrijstelling van arbeidsmarktonderzoek

 • Als je bent vrijgesteld van arbeidsmarktonderzoek, moet je niet in het buitenland zijn wanneer de werkgever voor jou een gecombineerde vergunning aanvraagt: het kan ook als je een kort verblijf of verblijf als student of onderzoeker in België hebt.
Extra informatie