• Dimona

    Dimona staat voor ‘Déclaration IMmédiate - ONmiddellijke Aangifte’. Via de Dimona-aangifte deelt een werkgever aan de Rijksdienst voor Sociale zekerheid mee dat een werknemer bij hem in dienst treedt of uit dienst gaat.

  • Limosa

    Limosa staat voor ‘Landenoverschrijdend Informatiesysteem ten behoeve van Migratie Onderzoek bij de Sociale Administratie’. Via Limosa verzamelt de Belgische overheid informatie over het aantal buitenlandse gedetacheerde werknemers en zelfstandigen die in België werken.

  • DmfA

    DmfA staat voor 'Déclaration multifunctionnelle - multifunctionele Aangifte'. Via DmfA geeft een werkgever de loon- en arbeidstijdgegevens van zijn werknemer door aan de Rijksdienst voor Sociale zekerheid’.

Extra informatie