Een legale tewerkstelling in België brengt voor een vreemdeling heel wat sociale voordelen met zich mee. Maar de kwetsbare positie van de vreemdeling, op vlak van verblijfsrecht of arbeidsrecht, loodst hem dikwijls naar het niet-officiële circuit. Toch gelden er ook in het niet-officiële circuit een aantal minimumgaranties.

Extra informatie