De leurkaart of 'machtiging ambulante activiteiten' is aan verschillende voorwaarden onderworpen. Sinds 1 april 2013 worden de machtigingen op een elektronische drager afgeleverd om misbruiken te vermijden.

Er zijn verschillende soorten machtigingen tot het uitoefenen van ambulante handel.

De machtiging als werkgever

Vreemdelingen die voor eigen rekening of als bedrijfsleider ambulante handel willen voeren moeten zelf een machtiging als werkgever aanvragen.

De machtiging als werkgever kan aangevraagd worden door:

  • Onderdanen van de Europese economische ruimte (de EU-landen en Noorwegen, Liechtenstein en IJsland)
  • vreemdelingen die vrijgesteld zijn van beroepskaart

De machtiging laat de activiteit toe ofwel op alle plaatsen, ofwel op alle plaatsen met uitzondering van bij de consument thuis.

Een bedrijfsleider die in loondienst werkt moet ook nagaan of hij een arbeidskaart moet hebben of hiervan vrijgesteld is.

De machtiging als aangestelde A

Deze machtiging wordt afgegeven op naam van de onderneming en kan dus onderling uitgewisseld worden tussen verschillende aangestelden. Aangestelden zijn de personen die in dienst genomen worden door iemand die een machtiging als werkgever heeft, om voor hem ambulante handel te verrichten.

De machtiging als aangestelde A kan aangevraagd worden door:

  • elke vreemdeling die de juiste arbeidskaart of beroepskaart heeft (afhankelijk of hij de activiteit uitoefent als loontrekkende of als zelfstandige) of die hiervan is vrijgesteld

De machtiging als aangestelde A laat ambulante handel toe op alle plaatsen behalve bij de consument thuis. Voor ambulante handel bij een consument thuis, moet een machtiging als aangestelde B aangevraagd worden.

De machtiging als aangestelde B

Deze machtiging wordt afgegeven op naam van de aangestelde. Deze machtiging laat ambulante handel toe op alle plaatsen, ook bij de consument thuis.

De machtiging als aangestelde B kan aangevraagd worden door:

  • Onderdanen van de Europese economische ruimte (de EU-landen en Noorwegen, Liechtenstein en IJsland)
  • vreemdelingen die vrijgesteld zijn van beroepskaart

De aangestelde moet ook de juiste arbeidskaart of beroepskaart hebben (afhankelijk of hij de activiteit uitoefent als loontrekkende of als zelfstandige) of er van vrijgesteld zijn.

Extra informatie