In het Vlaams gewest is het mogelijk om verschillende deeltijdse contracten te combineren bij de aanvraag voor een gecombineerde vergunning of arbeidskaart als je onder een van de volgende categorieën valt:

In dat geval moet de combinatie van beide contracten voldoen aan het specifieke bezoldigingsbedrag dat bepaald is voor de categorie in kwestie. Elk afzonderlijk contract moet bovendien voldoen aan het gemiddeld gewaarborgde maandelijks minimuminkomen.

In het Brussels Hoofdstedelijk gewest bestaat hierover geen wettelijke bepaling, maar uit navraag blijkt dat dit in de praktijk ook zo wordt toegepast.

Extra informatie