In de volgende gevallen ben je, onder bepaalde voorwaarden, vrijgesteld van gecombineerde vergunning omwille van het beroep:

 • bedienaar van een erkende eredienst voor maximum 3 maanden (enkel Brussels Hoofdstedelijk gewest)
 • gedetacheerde werknemer
 • journalist van buitenlandse media, voor maximum 3 maanden
 • beroepssporters, scheidsrechters en trainers voor internationale sportwedstrijden voor maximum 3 maanden
 • schouwspelartiest of begeleider met internationale faam voor korte opdrachten. Voor artiesten zonder internationale faam of bij een verblijf van meer dan 3 maanden, geldt er géén vrijstelling van arbeidskaart. Afhankelijk van je inkomen kan je eventueel wel genieten van een vrijstelling van arbeidsmarktonderzoek.
 • Gespecialiseerd technieker in bepaalde gevallen
 • als minderjarige leerling een overeenkomst voor alternerend leren afgesloten
 • als meerderjarige leerling een overeenkomst voor alternerend leren afgesloten
 • Postdoctoraal onderzoeker voor maximum 3 maanden (enkel Brussels Hoofdstedelijk gewest)
 • Bepaalde stagiairs
 • ingeschreven in de Pool der zeelieden van de Belgische koopvaardij voor maximum 3 maanden (enkel Brussels Hoofdstedelijk gewest)
 • rijdend of varend personeel van buitenlandse werkgevers voor vervoer van personen of goederen over land, de zee of in de lucht voor maximum 3 maanden
 • handelsvertegenwoordiger met hoofdverblijf in het buitenland om je klanten in België te bezoeken voor maximum 3 maanden
 • als je voor rekening van een in het buitenland gevestigde onderneming door de Belgische nijverheid geleverde goederen in ontvangst komt nemen voor maximum 3 maanden
 • kaderpersoneel of vorser van een erkend coördinatiecentrum voor maximum 3 maanden (enkel Brussels Hoofdstedelijk gewest)
 • Kaderlid of leidinggevende in een hoofdkwartier voor maximum 3 maanden (enkel Brussels Hoofdstedelijk gewest)
 • dienstbode die toeristen vergezelt voor maximum 3 maanden (enkel Brussels Hoofdstedelijk gewest)
 • tewerkstelling in uitvoering van internationale akkoorden voor maximum 3 maanden (enkel Brussels Hoofdstedelijk gewest)
 • als je een arbeidskaart of gecombineerde vergunning afgeleverd door een andere gewestelijke dienst hebt
 • werken bij een Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap voor maximum 3 maanden (enkel Brussels Hoofdstedelijk gewest)
 • bijwonen van wetenschappelijke congressen voor maximum 3 maanden
 • bijwonen van vergaderingen in beperkte kring voor maximum 60 dagen per kalenderjaar en met een maximum van 20 opeenvolgende kalenderdagen per vergadering
 • opleiding in de Belgische zetel van een multinationale groep voor maximum 3 maanden
 • De werknemers die door een overheidsdienst worden tewerkgesteld (enkel Vlaams gewest)
 • als je buitenlandse militaire begraafplaatsen onderhoudt voor maximum 3 maanden (enkel Brussels Hoofdstedelijk gewest)
Extra informatie