Als je een van de volgende verblijfsstatuten hebt, ben je vrijgesteld van gecombineerde vergunning:

Extra informatie