Wat is een erkende eredienst?

De 6 erkende erediensten in België zijn:

  • de rooms-katholieke
  • de protestantse
  • de islamitische
  • de anglikaanse
  • de israëlitische
  • de orthodoxe

De lokale geloofsgemeenschap moet een erkende geloofsgemeenschap binnen een van deze erkende erediensten zijn. Als je bedienaar bent van een andere eredienst, moet je een gecombineerde vergunning of arbeidskaart aanvragen zonder dat je bent vrijgesteld van arbeidsmarktonderzoek. Het zal dan niet gemakkelijk zijn om een gecombineerde vergunning te verkrijgen. 

Vlaams gewest

Als bedienaar van een erkende eredienst moet je een gecombineerde vergunning of arbeidskaart aanvragen. Je bent vrijgesteld van arbeidsmarktonderzoek, tenminste voor wat het bedienen van je eredienst betreft.

  • Als je tewerkstelling meer dan 90 dagen duurt vraag je een gecombineerde vergunning aan.
  • Als je tewerkstelling minder dan 90 dagen bedraagt, moet je een arbeidskaart aanvragen.

Voor andere activiteiten geldt deze vrijstelling van arbeidsmarktonderzoek dus niet. Bijvoorbeeld als je in een school wil komen lesgeven over je eredienst.

Brussels gewest

In het Brussels gewest ben je als bedienaar van een erkende eredienst vrijgesteld van arbeidskaart als je tewerkstelling minder dan 90 dagen bedraagt.

Als je tewerkstelling meer dan 90 dagen duurt vraag je een gecombineerde vergunning aan. Je bent vrijgesteld van arbeidsmarktonderzoek, tenminste voor wat het bedienen van je eredienst betreft.

Extra informatie