Beroepssporters, trainers en scheidsrechters zijn voor internationale sportwedstrijden vrijgesteld van gecombineerde vergunning of arbeidskaart. Voor een langere periode zijn zij, in bepaalde gevallen, vrijgesteld van arbeidsmarktonderzoek bij de aanvraag van hun gecombineerde vergunning of arbeidskaart.

  • Als je tewerkstelling meer dan 90 dagen duurt vraag je een gecombineerde vergunning aan.
  • Als je tewerkstelling minder dan 90 dagen bedraagt, moet je een arbeidskaart aanvragen.

Vrijstelling van gecombineerde vergunning of arbeidskaart voor internationale sportwedstrijden

Als sporter ben je van rechtswege vrijgesteld van gecombineerde vergunning of arbeidskaart om in België aan internationale sportwedstrijden deel te nemen. Deze vrijstelling geldt voor maximum 3 maanden en geldt zowel in het Vlaamse als in het Brussels Hoofdstedelijk gewest.

Ook scheidsrechters, begeleiders, officiële vertegenwoordigers en alle andere personen die erkend zijn door internationale of nationale sportfederaties, zijn vrijgesteld van gecombineerde vergunning of arbeidskaart voor deze korte periode.

Deze vrijstelling van gecombineerde vergunning of arbeidskaart geldt enkel als je nog tewerkgesteld wordt door een in het buitenland gevestigde werkgever.

Vrijstelling van arbeidsmarktonderzoek

Vlaams gewest

Als je als beroepssporter, trainer (in het voetbal, basketbal, volleybal of wielrennen) of scheidsrechter (in het voetbal of het basketbal) verbonden door een arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars in België wil blijven en wil sporten bij een Belgische werkgever, ben je niet meer vrijgesteld van gecombineerde vergunning of arbeidskaart.

Onder bepaalde voorwaarden ben je wel vrijgesteld van arbeidsmarktonderzoek bij de aanvraag van je gecombineerde vergunning of arbeidskaart. Je bent in het Vlaams gewest vrijgesteld van arbeidsmarktonderzoek als je een minimum jaarlijks inkomen hebt van € 92.225 bruto (2023). Dit bedrag wordt jaarlijks op 1 januari geïndexeerd. 

Trainers die niet verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars, tonen een jaarlijkse bezoldiging aan van € 46.112,50 bruto (2023). 

Brussels Hoofdstedelijk gewest

Als beroepssporter of trainer ben je ook in het Brussels Hoofdstedelijk gewest vrijgesteld van arbeidsmarktonderzoek bij de aanvraag van een gecombineerde vergunning of arbeidskaart. Je bent vrijgesteld van arbeidsmarktonderzoek als je een minimum jaarlijks inkomen hebt van € 88.320. Dit bedrag geldt voor de periode van 1 juli 2022 tot 30 juni 2023 en wordt jaarlijks geïndexeerd.

Zelfstandige sporter

Duurt je verblijf in België niet langer dan 3 maanden? Als zelfstandige beroepssporter ben je dan, tenminste als je hoofdverblijfplaats niet in België is, vrijgesteld van beroepskaart. Ook als begeleider van een beroepssporter ben je de eerste 3 maanden vrijgesteld van beroepskaart.

Na deze periode van 3 maanden moet je wel een beroepskaart aanvragen.

 

Extra informatie