Diplomaten en diplomatiek personeel zijn vrijgesteld van gecombineerde vergunning voor het uitoefenen van hun diplomatieke functie. Ook hun familieleden kunnen in bepaalde gevallen werken zonder gecombineerde vergunning.

Toepassingsgebied

Onder diplomaten en diplomatiek personeel verstaan we:

  • diplomatieke ambtenaren en hun familieleden
  • consulaire ambtenaren en hun familieleden
  • diplomatiek personeel: het administratief en technisch personeel van een diplomatieke zending en het diplomatiek huispersoneel

Als je onder een van deze categorieën valt, heb je een bijzondere identiteitskaart voor vreemdelingen. Het is de directie Protocol van de FOD Buitenlandse Zaken die deze bijzondere identiteitskaart afgeeft. 

Tewerkstelling

Diplomatieke en consulaire ambtenaren en diplomatiek personeel

Als diplomatieke of consulaire ambtenaar of diplomatiek personeel ben je vrijgesteld van gecombineerde vergunning.

Deze vrijstelling geldt enkel voor de activiteiten binnen de uitoefening van je diplomatieke functie. Als je naast die specifieke activiteiten ook nog een andere job wilt uitoefenen, heb je wel een gecombineerde vergunning nodig.

Familieleden van diplomatieke en consulaire ambtenaren of personeel

Als je familielid bent van diplomatieke en consulaire ambtenaren of diplomatiek personeel, kan je werken  zonder gecombineerde vergunning.  Je moet wel in het bezit zijn van een elektronische vreemdelingenkaart A.

In sommige gevallen, als je familielid bent van bepaalde diplomaten, kan je werken zonder een gecombineerde vergunning, zelfs als je niet in het bezit bent van een elektronische vreemdelingenkaart A. Dit kan alleen als je onderdaan bent van een land dat met België verbonden is door een akkoord van wederkerigheid.

Met deze landen is er zo'n akkoord: Verenigde Staten van Amerika, Nieuw-Zeeland, Australië, Canada, Kroatië, Peru, Chili, Turkije, Brazilië, de Filipijnen, Servië, Montenegro, Albanië en Bosnië-Herzegovina.

Deze vrijstelling geldt enkel voor de echtgeno(o)t(e) en de kinderen, ten laste en jonger dan 18 jaar, van de diplomatieke en consulaire ambtenaren die het land vertegenwoordigen bij België of bij een internationale instelling in België of van het administratief, technisch en bedienend personeel van de zendingen en consulaire posten van het land in België.

Als je diplomatiek familielid onderdaan is van een land dat met België verbonden is door een akkoord van wederkerigheid, kan je ook als zelfstandige werken. Je moet dan een beroepskaart aanvragen.

Extra informatie