Als hooggeschoolde werknemer kom je onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een bijzondere vorm van gecombineerde vergunning genaamd de Europese Blauwe kaart.

Het voordeel ten opzichte van een gecombineerde vergunning als hooggeschoolde is dat een Europese Blauwe kaart na twee jaar tewerkstelling voor iedere werkgever geldt. Je moet dan geen nieuwe gecombineerde vergunning aanvragen om van werkgever te veranderen.

Na 18 maanden verblijf in een EU-lidstaat als houder van een Europese blauwe kaart, kan je naar een andere EU-lidstaat verhuizen om daar als hooggekwalificeerde werknemer te werken. Je moet dan wel voldoen aan de voorwaarden die die bepaalde lidstaat oplegt om een Europese blauwe kaart te krijgen. Als die lidstaat weigert je toe te laten omdat je niet voldoet aan de voorwaarden, is de Belgische overheid verplicht je zonder formaliteiten terug te nemen. Ook als is je Belgische Europese blauwe kaart ondertussen vervallen. Extra voorwaarde is wel dat je je recht op terugkeer nog niet verloren hebt.

De termijn voor het bekomen van een gecombineerde vergunning voor een Europese Blauwe kaart is 90 dagen vanaf de dag dat de aanvraag door het bevoegde gewest ontvankelijk werd verklaard, in tegenstelling tot de gebruikelijke 120 dagen. De Europese Blauwe kaart wordt afgeleverd in de vorm van een elektronische H kaart.

Vlaams gewest

Je komt in aanmerking voor een Europese Blauwe kaart als:

  • Je een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur of minstens één jaar afsluit
  • Je minimaal 120% van het gemiddeld bruto jaarloon in België verdient. Voor 2024 bedraagt dit € 55.958 bruto.
  • Je een diploma (bachelor of master) van hoger of universitair onderwijs hebt. Deze studies moeten minimaal 3 jaar geduurd hebben.

Als je aan deze voorwaarden voldoet ben je vrijgesteld van arbeidsmarktonderzoek bij de aanvraag van een gecombineerde vergunning.

Brussels gewest

Je komt in aanmerking voor een Europese Blauwe kaart als:

  • Je een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur of minstens één jaar afsluit
  • Je minimaal € 65.053 euro bruto (2024) verdient. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.
  • Je een diploma (bachelor of master) van hoger of universitair onderwijs hebt. Deze studies moeten minimaal 3 jaar geduurd hebben.

Als je aan deze voorwaarden voldoet ben je vrijgesteld van arbeidsmarktonderzoek bij de aanvraag van een gecombineerde vergunning.

Extra informatie