Als gedetacheerde binnen de Europese Unie ben je onder bepaalde voorwaarden van rechtswege toegelaten tot werk. Je bent dus vrijgesteld van gecombineerde vergunning of arbeidskaart. De inhoudelijke regels zijn hetzelfde in het Vlaams en het Brussels Hoofdstedelijk gewest.

Wat is detachering?

Detachering of terbeschikkingstelling binnen de Europese Unie wil zeggen dat een werknemer door een werkgever in een andere EU-lidstaat tijdelijk naar België wordt gestuurd om er diensten te verrichten. Dit gebeurt in het kader van het vrij verkeer van diensten. De ontvanger van de diensten bevindt zich in België, de werknemer blijft verbonden aan de werkgever in de andere EU-lidstaat.

De gedetacheerde Unieburger-werknemer is altijd vrijgesteld van gecombineerde vergunning of arbeidskaart. De gedetacheerde derdelands werknemer is onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld van gecombineerde vergunning of arbeidskaart.

Voorbeelden van detachering:

  • Een onderneming uit een andere lidstaat belooft werken uit te voeren voor een onderneming in België en stelt daarvoor zijn werknemer ter beschikking aan de onderneming in België.
  • Een onderneming uit een andere lidstaat zendt zijn werknemer uit naar een vestiging of een onderneming van hetzelfde concern in België in het kader van detachering.

Terbeschikkingstelling van Unieburgers

Als Unieburger die gedetacheerd wordt naar België als werknemer, ben je vrijgesteld van gecombineerde vergunning of arbeidskaart.

Terbeschikkingstelling van derdelanders

Als je als derdelander werkt voor een onderneming in een andere EU-lidstaat en daar verblijft, en deze onderneming stelt je ter beschikking van een Belgische onderneming, ben je onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld van gecombineerde vergunning of arbeidskaart.

Je bent vrijgesteld van gecombineerde vergunning of arbeidskaart als:

  • je in de lidstaat waar je verblijft een verblijfsrecht hebt van meer dan 3 maanden.
  • je op wettige wijze tewerkgesteld bent in de lidstaat waar je verblijft. Je arbeidsvergunning moet minstens zo lang geldig zijn als de duur van je tewerkstelling in België.
  • je een regelmatige arbeidsovereenkomst hebt.
  • je een paspoort en verblijfsvergunning hebt die geldig zijn tot het einde van je dienstverlening. Je moet immers kunnen terugkeren naar je land van oorsprong of verblijf.
  • de dienstverrichting er niet louter in bestaat arbeidskrachten ter beschikking te stellen
Extra informatie