Als gespecialiseerde technieker ben je in sommige gevallen vrijgesteld van gecombineerde vergunning of arbeidskaart. In de andere gevallen moet je een gecombineerde vergunning of arbeidskaart aanvragen. Onder bepaalde omstandigheden ben je hiervoor vrijgesteld van arbeidsmarktonderzoek. De inhoudelijke regels zijn (grotendeels) hetzelfde in het Vlaams en het Brussels Hoofdstedelijk gewest.

Vrijstelling van gecombineerde vergunning of arbeidskaart

Bepaalde taken van technische aard kunnen van rechtswege, en dus vrijgesteld van gecombineerde vergunning, door buitenlandse werknemers in België worden uitgevoerd. Het gaat om specifieke taken die in een korte termijn moeten worden uitgevoerd: 

  • de duur van de bedoelde werken nodig voor de initiële installatie mag niet meer dan 8 dagen bedragen. Deze vrijstelling geldt evenwel niet voor activiteiten in de bouwsector;
  • de duur van het verblijf nodig voor dringende onderhouds- en herstellingsactiviteiten betreft niet meer dan vijf dagen per maand.

In het Brussels Hoofdstedelijk gewest kan het ook gaan om het uittesten van prototypes van voertuigen, met een maximum van 4 weken per jaar. Deze vrijstelling is niet voorzien in het Vlaams gewest.

Zolang deze termijnen niet overschreden worden, geldt voor deze activiteiten een vrijstelling van gecombineerde vergunning of arbeidskaart. Als je niet aan deze voorwaarden voldoet, moet je een gecombineerde vergunning of arbeidskaart aanvragen:

  • Als je tewerkstelling meer dan 90 dagen duurt vraag je een gecombineerde vergunning aan.
  • Als je tewerkstelling minder dan 90 dagen bedraagt, moet je een arbeidskaart aanvragen.

Vrijstelling van arbeidsmarktonderzoek

Als gespecialiseerde technieker ben je in bepaalde gevallen vrijgesteld van arbeidsmarktonderzoek bij de aanvraag van je gecombineerde vergunning of arbeidskaart. Deze vrijstelling geldt onder de volgende voorwaarden:

  • Je bent een gespecialiseerd technieker. Dit wil zeggen dat je een beperkte tijd naar België komt als werknemer voor een buitenlandse werkgever, met het doel om een installatie te monteren, op te starten of te herstellen. Deze installatie is bij jouw werkgever in het buitenland vervaardigd of door hem geleverd. 
  • Je verblijf in België duurt niet langer dan 6 maanden.

Voor een periode langer dan 6 maanden, moet je een gecombineerde vergunning aanvragen zonder dat je vrijgesteld bent van arbeidsmarktonderzoek. Hierdoor is de kans klein dat je de gecombineerde vergunning zal krijgen.

Zelfstandige technieker

Als zelfstandige technieker moet je een beroepskaart aanvragen.

Extra informatie