Werken als werknemer

Als handelsvertegenwoordiger met hoofdverblijfplaats in het buitenland, ben je de eerste 3 maanden van rechtswege toegelaten tot werk. Je bent vrijgesteld van gecombineerde vergunning. De inhoudelijke regels zijn hetzelfde in het Vlaams en het Brussels Hoofdstedelijk gewest.

Deze vrijstelling maakt het mogelijk voor buitenlandse handelsvertegenwoordigers om hun Belgische handelspartners te bezoeken en vergaderingen bij te wonen, zonder de administratieve procedure voor een gecombineerde vergunning te moeten doorlopen.

Als je langer dan 3 maanden wilt werken als, moet je een gecombineerde vergunning aanvragen.

Werken als zelfstandige

Als zelfstandige met hoofdverblijfplaats in het buitenland ben je de eerste 3 maanden vrijgesteld van beroepskaart om in België zakenreizen te ondernemen.

Als je langer dan 3 maanden wilt blijven, ben je arbeidsmigrant en moet je een beroepskaart aanvragen.

Extra informatie