Als hooggeschoolde werknemer ben je onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld van arbeidsmarktonderzoek.

  • Als je tewerkstelling meer dan 90 dagen duurt vraag je een gecombineerde vergunning aan.
  • Als je tewerkstelling minder dan 90 dagen bedraagt, moet je een arbeidskaart aanvragen.

Als hooggeschoolde zelfstandige moet je een beroepskaart aanvragen.

Hooggeschoolde werknemer

Vlaams gewest

Je bent hooggeschoold als:

  • je een diploma (graduaat, bachelor of master) van hoger of universitair onderwijs hebt, en
  • je minimaal het gemiddeld bruto jaarloon in België verdient. Voor 2024 bedraagt dit € 46.632 bruto.
  • Hooggeschoolden onder de 30 jaar en verpleegkundigen moeten slechts 80% van dit bedrag verdienen. Voor 2024 bedraagt dit € 37.305,6 bruto. Opgelet: deze vermindering geldt niet in het geval van detachering. Indien een hooggeschoolde onder de 30 jaar tijdens de geldigheidsduur van de gecombineerde vergunning 30 wordt, dient bij het begin van de tewerkstelling een clausule in of een addendum bij het arbeidscontract toegevoegd te worden waarin wordt vermeld dat hij het hogere loon zal ontvangen van zodra hij 30 jaar wordt. Zonder deze clausule of addendum wordt de geldigheidsduur van de gecombineerde vergunning beperkt tot de dag voor zijn 30e verjaardag.

Als je aan deze voorwaarden voldoet ben je vrijgesteld van arbeidsmarktonderzoek bij de aanvraag van een gecombineerde vergunning of arbeidskaart.

Brussels gewest

Je bent hooggeschoold als:

  • je een diploma (graduaat, bachelor of master) van hoger of universitair onderwijs hebt
  • je een minimaal bruto jaarloon hebt van € 50.310 (2024). Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. 

Als je aan deze voorwaarden voldoet ben je vrijgesteld van arbeidsmarktonderzoek bij de aanvraag van een gecombineerde vergunning of arbeidskaart.

Hooggeschoolde zelfstandige

Als je als hooggeschoolde zelfstandige wil werken, moet je een beroepskaart aanvragen. Er bestaan geen uitzonderingsregels.

Extra informatie