Als leidinggevende ben je als werknemer vrijgesteld van arbeidsmarktonderzoek.

  • Als je tewerkstelling meer dan 90 dagen duurt vraag je een gecombineerde vergunning aan.
  • Als je tewerkstelling minder dan 90 dagen bedraagt, moet je een arbeidskaart aanvragen.

Als leidinggevend zelfstandige moet je een beroepskaart aanvragen.

Leidinggevende werknemer

Vlaams gewest

Je bent leidinggevende als:

  • Je belast bent met het dagelijks bestuur van de onderneming en gemachtigd bent om de werkgever te vertegenwoordigen en te verbinden. Je geeft tevens leiding aan de onderneming en houdt toezicht op de werkzaamheden van ondergeschikte werknemers, en
  • je minimaal 160% van het gemiddeld bruto jaarloon in België verdient. Voor 2023 bedraagt dit € 73.574.

Brussels Hoofdstedelijk gewest

Je bent leidinggevende als:

  • Je belast bent met het dagelijks bestuur van de onderneming en gemachtigd bent om de werkgever te vertegenwoordigen en te verbinden. Je geeft tevens leiding aan de onderneming en houdt toezicht op de werkzaamheden van ondergeschikte werknemers
  • je een minimaal bruto jaarloon hebt van € 78.704 (2023). Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. 

Leidinggevende zelfstandige

Als je als leidinggevende zelfstandige wil werken, moet je een beroepskaart aanvragen. Er bestaan geen uitzonderingsregels.

 

Extra informatie