In het Vlaams gewest ben je als middengeschoolde vrijgesteld van arbeidsmarktonderzoek voor bepaalde knelpuntberoepen.

  • Als je tewerkstelling meer dan 90 dagen duurt vraag je een gecombineerde vergunning aan.
  • Als je tewerkstelling minder dan 90 dagen bedraagt, moet je een arbeidskaart aanvragen.

Opgelet: de algemene regel dat bij een vrijstelling van arbeidsmarktonderzoek, de aanvraag voor een gecombineerde vergunning ook vanuit een wettig kort of lang verblijf in België kan worden aangevraagd, geldt niet voor middengeschoolden. Zij zullen zich dus in elk geval in het land van herkomst of gewoonlijk verblijf moeten bevinden bij de aanvraag van een gecombineerde vergunning. Hiervan kan slechts worden afgeweken door de Vlaamse minister van tewerkstelling in een beroepsprocedure.

Deze regeling voor middengeschoolden is niet voorzien in het Brussels Hoofdstedelijk gewest. Je kan een gecombineerde vergunning of arbeidskaart aanvragen, maar bent niet vrijgesteld van arbeidsmarktonderzoek. Het is dan niet gemakkelijk om een gecombineerde vergunning te verkrijgen.

Middengeschoolde werknemer

Als middengeschoolde ben je in het Vlaams gewest vrijgesteld van arbeidsmarktonderzoek bij de aanvraag voor een gecombineerde vergunning of arbeidskaart voor functies waarvoor de minister vaststelt dat er een structureel tekort is. Het gaat om functies waarvoor geen diploma van hoger onderwijs noodzakelijk is.

De lijst van deze functies wordt tweejaarlijks door de minister opgesteld, na raadpleging van de Adviescommissie voor Economische Migratie. Het gaat om functies waarvoor er een structureel tekort aan arbeidskrachten is in Vlaanderen. De lijst wordt gebaseerd op de knelpuntenberoepenlijst van de VDAB.

De concrete lijst die geldig is vanaf 1 januari 2019 tot 28 februari 2021 is te vinden in het Ministerieel Besluit van 19 december 2018 houdende vaststelling van de lijst met middengeschoolde functie waarvoor een structureel tekort aan arbeidskrachten bestaat

Voor functies die niet op deze lijst voorkomen, moet je een gecombineerde vergunning of arbeidskaart aanvragen zonder vrijstelling van arbeidsmarktonderzoek. Het is dan niet gemakkelijk om een gecombineerde vergunning te verkrijgen.

Middengeschoolde zelfstandige

Als je als middengeschoolde zelfstandige wil werken, moet je een beroepskaart aanvragen. Er bestaan geen uitzonderingsregels.

Extra informatie