Vlaams gewest

In het Vlaams gewest werd de categorie van navorsers afgeschaft. Zij dienen een aanvraag in te dienen als hooggeschoolde.

Internationale docenten zijn in het Vlaams gewest vrijgesteld van arbeidskaart indien zij een periode van maximaal 90 dagen binnen elke periode van 180 dagen, verbonden zijn aan een Belgische erkende onderzoeksinstelling. Het gaat om personen met ten minste kwalificatieniveau 7 die onderwijsactiviteiten uitvoeren in een erkende hoger onderwijsinstelling.

Internationale docenten die langer dan 90 dagen willen werken dienen wel een gecombineerde vergunning aan te vragen. Hiervoor is geen specifieke categorie voorzien en zij vallen dus ook onder de regels voor hooggeschoolden. Voor internationale docenten kan het minimale vereiste loon voor hooggeschoolden wel pro rata berekend worden voor deeltijdse contracten. Bovendien kan het betaalde loon voor een deeltijds contract in afwijking van de algemene regels lager liggen dan het gemiddeld gewaarborgd minimuminkomen indien de internationaal docent aantoont over voldoende bestaansmiddelen te beschikken. Dit is bijvoorbeeld interessant voor internationaal docenten die slechts een beperkte onderwijsactiviteit uitvoeren in België, naast hun werk aan een buitenlandse onderwijsinstelling.

Daarnaast is het in het Vlaams gewest voor alle categorieën van hooggeschoolden mogelijk om bijkomend activiteiten als internationaal docent uit te voeren, zonder hiervoor een aparte aanvraag te moeten indienen. Concreet gaat het om de volgende categorieën die zijn vrijgesteld van arbeidsmarktonderzoek: 

  • hooggeschoolden
  • leidinggevenden
  • houders van een Europese Blauwe Kaart
  • postdoctoraal onderzoekers
  • onderzoekers met een gastovereenkomst
  • personen tewerkgesteld in het kader van internationale overeenkomsten


Brussels Hoofdstedelijk gewest

Als navorser of gasthoogleraar ben je vrijgesteld van arbeidsmarktonderzoek bij de aanvraag van je gecombineerde vergunning of arbeidskaart. Tenminste als je tewerkgesteld bent in een universiteit, in een inrichting van hoger onderwijs, een erkende wetenschappelijke instelling of een onderzoeksafdeling van een onderneming. Deze vrijstelling van arbeidsmarktonderzoek geldt alleen als je tewerkstelling niet langer duurt dan 4 jaar. Deze regel geldt niet voor het Vlaams gewest.

Als navorser moet je minimum een loon ontvangen in het barema van assistent van de universiteit of wetenschappelijke instelling. Als gasthoogleraar moet je minimum een loon ontvangen in het barema van het onderwijzend personeel van de universiteit of wetenschappelijke instelling.

 

Extra informatie