Je bent een postdoctoraal onderzoeker als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

Je geniet een tegemoetkoming voor wetenschappelijk onderzoek voor een periode van maximum drie jaar. Hieronder worden verstaan: de personen met minimum kwalificatie niveau 8 (=doctoraat), die in het kader van internationale mobiliteit een fundamenteel wetenschappelijk onderzoek in een gastuniversiteit of een erkende onderzoeksinstelling tot een goed einde brengt om de wetenschappelijke kennis die hij heeft opgedaan in het kader van het doctoraat te valoriseren.

Vlaams gewest

Als postdoctoraal onderzoekers vraag je een gecombineerde vergunning of arbeidskaart aan.

  • Als je tewerkstelling meer dan 90 dagen duurt vraag je een gecombineerde vergunning aan.
  • Als je tewerkstelling minder dan 90 dagen bedraagt, moet je een arbeidskaart aanvragen.

Je bent vrijgesteld van arbeidsmarktonderzoek bij de aanvraag van je gecombineerde vergunning of arbeidskaart.

Brussels gewest

In het Brussels gewest ben je als postdoctoraal onderzoeker vrijgesteld van arbeidskaart als je tewerkstelling minder dan 90 dagen bedraagt.

Als je tewerkstelling meer dan 90 dagen duurt vraag je een gecombineerde vergunning aan. Je bent vrijgesteld van arbeidsmarktonderzoek.

Extra informatie