Seizoenarbeiders dienen afhankelijk van het geval een arbeidskaart of een gecombineerde vergunning aan te vragen:

  • Indien de tewerkstelling minder dan 90 dagen duurt, dient een arbeidskaart te worden aangevraagd.
  • Indien de tewerkstelling meer dan 90 dagen duurt, dient een gecombineerde vergunning te worden aangevraagd. Voor seizoenarbeid kan deze maximaal voor vijf maanden worden toegekend per periode van 12 maanden.

De beslissing inzake de arbeidskaart of gecombineerde vergunning dient voor seizoenarbeiders binnen een termijn van 90 dagen vanaf de dag dat de aanvraag door het bevoegde gewest ontvankelijk werd verklaard te worden afgeleverd, in tegenstelling tot de gebruikelijke 120 dagen. Indien het gaat om een seizoenarbeider die in de loop van de voorafgaande vijf jaar minimaal eenmaal als seizoenarbeider op het Belgisch grondgebied werd toegelaten en de voorwaarden van zijn verblijf heeft nageleefd, wordt de beslissingstermijn verkort naar 60 dagen. De beslissing over een vernieuwing of verlenging van een toelating tot arbeid als seizoenarbeider dient bovendien binnen de 30 dagen te worden genomen.

Vlaams gewest

Een seizoenarbeider kan in het Vlaams gewest worden aangeworven in de landbouw-, tuinbouw- of horecasector.

Voor seizoenarbeiders geldt geen vrijstelling van arbeidsmarktonderzoek. De werkgever dient dus aan te tonen dat hij geen geschikte kandidaten kan vinden op de arbeidsmarkt binnen een redelijke termijn. Het Vlaams gewest specifieert op zijn website dat wat dat betreft een vacature voor seizoenarbeid minimaal drie weken moet hebben opengestaan in gedeeld beheer met de VDAB, in tegenstelling tot de gebruikelijke zes weken

Brussels Hoofdstedelijk gewest

Een seizoenarbeider kan in het Brussels Hoofdstelijk gewest enkel worden aangeworven in de landbouwsector.

Voor seizoenarbeiders geldt geen vrijstelling van arbeidsmarktonderzoek. De werkgever dient dus aan te tonen dat hij geen geschikte kandidaten kan vinden op de arbeidsmarkt binnen een redelijke termijn. Het Brussels Hoofdstedelijk gewest specifieert dit niet verder op zijn website. 

Daarnaast dient de werkgever in het Brussels Hoofdstedelijk gewest de reiskosten voor de heen- en terugreis van de seizoenarbeider te betalen en een ziekteverzekering af te sluiten voor de seizoenarbeider en de kosten hiervan te betalen.

 

Extra informatie