Werken als werknemer

Begunstigden van het terugtrekkingsakkoord met een M kaart zijn vrijgesteld van een gecombineerde vergunning of arbeidskaart.

Begunstigde grensarbeiders met een N kaart zijn vrijgesteld van een arbeidskaart.

Dit geldt ook voor begunstigden met een bijlage 56 of 57 in afwachting van hun M of N kaart.

Werken als zelfstandige

Om te werken als zelfstandige zijn begunstigden van het terugtrekkingsakkoord met een M kaart vrijgesteld van beroepskaart.

Dit geldt ook voor begunstigden met een bijlage 56 in afwachting van hun M kaart.

Extra informatie