De regels om te werken als langdurig ingezetene met een tweede verblijf verschillen naargelang de reden voor het tweede verblijf.

Langdurig ingezetene met tweede verblijf als werknemer

Gecombineerde vergunning

Vlaams gewest

Als je als derdelander in een andere EU-lidstaat een geldige EG-verblijfsvergunning als langdurig ingezetene hebt gekregen, kan je in het Vlaams gewest werken met een gecombineerde vergunning. Je volgt hiervoor de algemene regels. Je bent dus bijvoorbeeld vrijgesteld van arbeidsmarktonderzoek bij de aanvraag van een gecombineerde vergunning als je voldoet aan de voorwaarden om te werken als hooggeschoolde.

Brussels Hoofdstedelijk gewest

Als je als derdelander in een andere EU-lidstaat een geldige EG-verblijfsvergunning als langdurig ingezetene hebt gekregen, kan je in het Brussels Hoofdstedelijk gewest werken met een gecombineerde vergunning. Je bent vrijgesteld van arbeidsmarktonderzoek in knelpuntberoepen. Door deze vrijstelling van arbeidsmarktonderzoek, zal de gecombineerde vergunning voor een knelpuntberoep makkelijk worden toegestaan.

Het gaat om beroepen op de knelpuntberoepenlijst van het Brussels Hoofdstedelijk gewest. Deze lijst werd sinds 2006 niet meer aangepast.

Je kan natuurlijk ook een gecombineerde vergunning krijgen als je aan voorwaarden van een andere categorie voldoet, bv. als hooggeschoolde.

Na 12 maanden tewerkstelling in België: gecombineerde vergunning van onbepaalde duur

Vlaams gewest

Na minimum 12 maanden tewerkstelling verricht gedurende maximaal 18 maanden onmiddellijk voorafgaand aan de aanvraag in het Vlaams gewest, kan je als langdurig ingezetene een gecombineerde vergunning van onbepaalde duur aanvragen.

Voor de toepassing hiervan worden perioden van algehele arbeidsongeschiktheid als gevolg van een ziekte, beroepsziekte of arbeidsongeval, die zich voordeden op een moment dat de betrokkene op regelmatige wijze tewerkgesteld was door een in België gevestigde werkgever gelijkgesteld aan arbeidsperioden.

Brussels Hoofdstedelijk gewest

Na minimum 12 maanden ononderbroken tewerkstelling in een knelpuntberoep, kan je als langdurig ingezetene een gecombineerde vergunning van onbepaalde duur aanvragen.

Voor de toepassing hiervan worden perioden van algehele arbeidsongeschiktheid als gevolg van een ziekte, beroepsziekte of arbeidsongeval, die zich voordeden op een moment dat de betrokkene op regelmatige wijze tewerkgesteld was door een in België gevestigde werkgever gelijkgesteld aan arbeidsperioden.

Langdurig ingezetene met tweede verblijf als zelfstandige

Je kan werken als zelfstandige als je een beroepskaart hebt aangevraagd én verkregen.

Langdurig ingezetene met tweede verblijf als student

Je volgt de regeling voor derdelands studenten. Je kan dus maximaal 20 uur per week werken tijdens het schooljaar en onbeperkt tijdens de schoolvakanties of voor verplichte stages in het kader van je studies.

Langdurig ingezetene met tweede verblijf op basis van andere redenen

Als je een verblijfsrecht hebt als langdurig ingezete met een tweede verblijf op basis van andere redenen, doordat je over voldoende bestaansmiddelen en een ziekteverzekering beschikt, kan je niet werken.

Extra informatie