Als je een verblijfsrecht hebt bekomen als duurzame oplossing op basis van de bijzondere verblijfsprocedure voor niet-begeleide minderjarigen, kan je werken als werknemer. Om als zelfstandige te werken heb je een beroepskaart nodig. Als je een verblijfsrecht op een andere basis hebt bekomen, zal dat statuut bepalen of je al dan niet kan werken. Daarnaast zijn er bijzondere regels voor verplichte stages in het kader van studies en het traject ‘leren en werken’.

Werken als werknemer

Als je een elektronische A-kaart hebt als duurzame oplossing op basis van de bijzondere verblijfsprocedure voor niet-begeleide minderjarigen, ben je vrijgesteld van gecombineerde vergunning en kan je werken.

Met het attest van immatriculatie dat je tijdens deze procedure krijgt, kan je niet werken. Als je ook een andere verblijfsprocedure opstart, zoals bijvoorbeeld een asielprocedure of regularisatie, zal deze bepalen of je kan werken of niet.

Als je een verblijfsrecht hebt op basis van een andere procedure, zal deze bepalen of je kan werken of niet.

Werken als zelfstandige

Als je een elektronische A-kaart als duurzame oplossing op basis van de bijzondere verblijfsprocedure voor niet-begeleide minderjarigen, kan je werken als zelfstandige als je een beroepskaart vraagt en krijgt.

Als je een verblijfsrecht hebt op basis van een andere procedure, zal deze bepalen of je als zelfstandige aan de slag kan en of je een beroepskaart nodig hebt.

Algemeen: verbod op kinderarbeid

Er zijn een aantal internationale verdragen die een verbod op kinderarbeid instellen: het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten van 1966, het Verdrag ter bescherming van de rechten van het kind van 1989. Ook de arbeidswet van 1971 verbiedt kinderarbeid.

Volgens deze bepalingen mogen kinderen die jonger zijn dan 15, of die nog onderworpen zijn aan de voltijdse leerplicht, niet werken.

 
Extra informatie