Als je een onbeperkt verblijfsrecht hebt als slachtoffer van mensenhandel of mensensmokkel kan je werken. Ook tijdens de procedure kan je werken, van zodra je in het bezit bent van een attest van immatriculatie.

Tijdens de verblijfsprocedure

Als werknemer

Als je een attest van immatriculatie of een elektronische vreemdelingenkaart A hebt gekregen, ben je vrijgesteld van gecombineerde vergunning en kan je werken. Dus niet als je alleen nog maar een bijlage 15 hebt gekregen in het kader van de opstart van de procedure.

Als zelfstandige

Van zodra je een attest van immatriculatie of een elektronische vreemdelingenkaart A hebt gekregen, mag je als zelfstandige werken als je een beroepskaart hebt. Je zal alleen een beroepskaart krijgen als er geen buitensporige investeringen nodig zijn voor je activiteit. Dit omdat het verloop van je procedure nog onzeker is. 

Na een positieve beslissing

Als werknemer

Als erkend 'slachtoffer mensenhandel' krijg een verblijfsrecht van onbeperkte duur en een elektronische vreemdelingenkaart B. Je bent vrijgesteld van gecombineerde vergunning en mag werken.

Als zelfstandige

Als erkend 'slachtoffer mensenhandel' krijg een verblijfsrecht van onbeperkte duur en een elektronische B kaart. Je kan als zelfstandige werken zonder beroepskaart.

Extra informatie