Als je een verblijfsrecht hebt verkregen op basis van een verblijfsprocedure humanitaire regularisatie (9bis), kan je werken. Als werknemer ben je vrijgesteld van een gecombineerde vergunning. Om te werken als zelfstandige heb je een beroepskaart nodig zolang je geen onbeperkt verblijfsrecht hebt. Tijdens de verblijfsprocedure kan je niet werken.

Tijdens de verblijfsprocedure

Werken als werknemer

Tijdens de verblijfsprocedure voor een humanitaire regularisatie (9bis) heb je geen toelating om te werken.

Je hebt dan overigens ook geen recht op verblijf. Tenzij op basis van een andere procedure dan een humanitaire regularisatie (9bis).

Werken als zelfstandige

Tijdens de verblijfsprocedure voor een humanitaire regularisatie (9bis) heb je geen toelating om te werken als zelfstandige.

Je hebt dan overigens ook geen recht op verblijf. Tenzij op basis van een andere procedure dan een humanitaire regularisatie (9bis).

Positieve beslissing: tijdelijk verblijfsrecht

Werken als werknemer

Als de DVZ je humanitaire regularisatie (9bis) toestaat en je een tijdelijk verblijfsrecht toekent, dan krijg je een elektronische A kaart. Wanneer je een A kaart of een bijlage 15 in afwachting van je A kaart hebt gekregen, ben je vrijgesteld van gecombineerde vergunning en kan je werken.

Werken als zelfstandige

Als de DVZ je humanitaire regularisatie (9bis) toestaat en je een tijdelijk verblijfsrecht toekent, dan krijg je een elektronische A kaart. Je mag dan alleen werken als zelfstandige als je een beroepskaart aanvraagt en krijgt.

Positieve beslissing: onbeperkt verblijfsrecht

Werken als werknemer

Als de DVZ je humanitaire regularisatie (9bis) toestaat en je een onbeperkt verblijfsrecht toekent, dan krijg je een elektronische B kaart. Je bent dan vrijgesteld van gecombineerde vergunning en kan werken.

Werken als zelfstandige

Als de DVZ je humanitaire regularisatie (9bis) toestaat en je een onbeperkt verblijfsrecht toekent, dan krijg je een elektronische B kaart. Je bent dan vrijgesteld van beroepskaart. Je mag dus als zelfstandige werken zonder beroepskaart.

 

Extra informatie