Als je een verblijfsrecht hebt verkregen op basis van een verblijfsprocedure medische regularisatie (9ter), kan je werken. Als werknemer ben je vrijgesteld van een gecombineerde vergunning. Tijdens de verblijfsprocedure kan je niet werken als werknemer. Om te werken als zelfstandige heb je een beroepskaart nodig zolang je geen onbeperkt verblijfsrecht hebt.

Tijdens de verblijfsprocedure

Werken als werknemer

Tijdens de verblijfsprocedure voor medische regularisatie (9ter) krijg je na de ontvankelijkheidsbeslissing een attest van immatriculatie. Je mag niet werken wanneer je dit attest van immatriculatie hebt.

Werken als zelfstandige

Tijdens de verblijfsprocedure voor medische regularisatie (9ter) krijg je na de ontvankelijkheidsbeslissing een attest van immatriculatie. Met dit attest van immatriculatie mag je werken als zelfstandige als je een beroepskaart aanvraagt en krijgt.

Positieve beslissing: tijdelijk verblijfsrecht

Werken als werknemer

Als de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) je medische regularisatie toestaat, krijg je de eerste 5 jaar een tijdelijk verblijfsrecht. Je krijgt een elektronische A kaart die je jaarlijks moet verlengen. Je bent vrijgesteld van gecombineerde vergunning en mag werken. Ook als je een bijlage 15 hebt in afwachting van de afgifte van je elektronische A kaart, mag je werken

Ook je familieleden die in je aanvraag opgenomen waren en die mee geregulariseerd werden, kunnen werken.

Werken als zelfstandige

Als de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) je medische regularisatie toestaat, krijg je de eerste 5 jaar een tijdelijk verblijfsrecht. Je krijgt een elektronische A kaart die je jaarlijks moet verlengen. Je mag werken als zelfstandige als je een beroepskaart aanvraagt en krijgt.

Onbeperkt verblijfsrecht

Werken als werknemer

Na 5 jaar krijg je als medisch geregulariseerde een onbeperkt verblijfsrecht. De termijn van 5 jaar begint te lopen vanaf de indiening van je aanvraag tot medische regularisatie. Je krijgt een elektronische B kaart. Je bent vrijgesteld van gecombineerde vergunning en mag werken.

Werken als zelfstandige

Na 5 jaar krijg je als medisch geregulariseerde een onbeperkt verblijfsrecht. De termijn van 5 jaar begint te lopen vanaf de indiening van je aanvraag tot medische regularisatie. Je krijgt een elektronische B kaart. Je bent vrijgesteld van beroepskaart om te werken als zelfstandige. 

Extra informatie