Als jij legaal verblijft en sociaal verzekerd bent in een EER-lidstaat of Zwitserland, kan je onder bepaalde voorwaarden beroep doen op de publieke ziekteverzekering van je eigen lidstaat bij niet-geplande of geplande medische kosten die je in België maakt.

Dit geldt ook voor je gezinslid, als hij/zij legaal verblijft en sociaal verzekerd is in een EER-lidstaat of Zwitserland. Gezinsleden zijn volgens artikel 1, I Verordening 883/2004 van 29 april 2004 de gezinsleden erkend door de toepasselijke wetgeving. In bepaalde gevallen is dat de wetgeving van het land waar je de zorgen krijgt, in andere gevallen is het de wetgeving van het land waar je verzekerd bent.

Als deze wetgeving de gezinsleden niet definieert, beschouwen we de echtgeno(o)t(e), de minderjarige kinderen en de meerderjarige kinderen die recht hebben op onderhoud als gezinsleden. 

 

Extra informatie