Het Tijdschrift voor Vreemdelingenrecht is een juridisch-wetenschappelijk tijdschrift met voeling voor wat leeft in de (rechts)praktijk. Het verschijnt vier keer per jaar. Het Agentschap Integratie en Inburgering verzorgt het redactiesecretariaat. Uitgeverij Die Keure geeft het uit.

Het tijdschrift geeft belangrijke en actuele evoluties in rechtspraak en wetgeving weer en publiceert rechtsleerartikelen over vreemdelingenrecht. Het Tijdschrift voor Vreemdelingenrecht (ISSN 0776-8605) heeft een hoogstaand wetenschappelijk niveau. In 2005 kreeg het de ranking B2 van de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR). Het tijdschrift is niet alleen nuttig voor academici. Het is een bron van informatie voor iedereen die professioneel of vrijwillig werkt met of voor vreemdelingen.

Rubrieken

Het tijdschrift heeft volgende rubrieken:

 • Rechtsleer: bijdragen over:
  • vragen of problemen uit de praktijk
  • overzichten van rechtspraak
  • kritische beschouwingen over het vreemdelingenrecht in ruime zin.
 • Rechtspraak: opmerkelijke, innoverende en interessante (Belgische) rechtspraak. Daarbij publiceren we zo vaak mogelijk annotaties.
 • Rechtspraakoverzicht: per kwartaal een selectie van rechtspraak van het Europees Hof van Justitie en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Redactieleden en specialisten bespreken en duiden kort de belangrijkste arresten die in dat kwartaal verschenen zijn.
 • Elders gepubliceerd: een overzicht van interessante rechtspraak en rechtsleer die verschenen in andere tijdschriften of boeken. Zowel nationaal als internationaal.
 • Wetgeving: per kwartaal een overzicht van belangrijke wetgeving die verscheen in het Belgisch Staatsblad en het Publicatieblad van de Europese Unie.
 • Mededelingen: een verzameling van interessante nieuwsberichten van het Agentschap Integratie en Inburgering, die een praktijkgericht overzicht bieden van recente evoluties en ontwikkelingen in het vreemdelingenrecht.

Redactie

De redactie bestaat uit:

 • Hoofdredacteur: Dirk Vanheule, hoogleraar Universiteit Antwerpen – advocaat bij de balie te Gent
 • Katrien Allyns, attaché Studiebureau bij het Commissariaat-Generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen
 • Petra Baeyens, juriste bij FIRM
 • François Bienfait, directeur ADDE
 • Steven Bouckaert, rechter in de arbeidsrechtbank Gent - plaatsvervangend docent Universiteit Antwerpen - docent Sociale Hogeschool Heverlee
 • Bob Brijs, advocaat bij de balie te Brussel
 • Sanne Crombecq, attaché juridische geschillen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
 • Geert Debersaques, onderwijsprofessor aan de VUB
 • Sarah Den Haese, juriste bij Agentschap Integratie en Inburgering
 • Luc Denys, advocaat bij de balie te Brussel
 • Joost Depotter, jurist Vluchtelingenwerk Vlaanderen
 • Ellen Desmet, docent Universiteit Gent
 • Koen Dewulf, directeur Myria
 • Benoit Dhondt, advocaat bij de balie te Antwerpen
 • Marie-Claire Foblets, gewoon hoogleraar Instituut voor vreemdelingenrecht KULeuven - directeur Max Planck Institute for Social Anthropology
 • Miep Grouwels, advocaat bij de balie te Brussel 
 • Vinciane Hoefnagels, rechter bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
 • Meron Knikman, voorzitter Nederlandstalige vrouwenraad
 • Sarah Lambrecht, voorzitter Geschillenkamer Vlaams Mensenrechteninstituut
 • Luc Leboeuf, advocaat bij de balie te Waals-Brabant, gastprofessor aan de Universiteit Antwerpen en post-doctoraal onderzoeker bij het Max Planck Institute
 • An Maes, rechter bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
 • Gunter Maes, hoofddocent UHasselt - docent onderwijsrecht KULeuven
 • Mieke Van de Putte, stafmedewerker directie personeel en organisatie Universiteit Gent
 • Filipe Van Huylenbroeck, jurist bij Agentschap Integratie en Inburgering
 • Jinkse Verhellen, docent Universiteit Gent
 • Herwig Verschueren, gewoon hoogleraar Universiteit Antwerpen
 • Hilde Van Vreckom, advocaat bij de balie te Brussel
 • Ruben Wissing, onderzoeker aan de Migration Law Research group, Universiteit Gent

Wetenschappelijk medewerkers:

 • Mathieu Beys, Jurist bij Myria en praktijkassistent aan de Université Libre de Bruxelles
 • Joyce De Coninck, onderzoekster aan het Ghent European Law Institute, Universiteit Gent 
 • Femke Gremmelprez, onderzoekster aan het Ghent European Law Institute, Universiteit Gent
 • Febe Inghelbrecht, onderzoekster aan het Ghent European Law Institute, Universiteit Gent

Redactiesecretariaat: Dienst vreemdelingenrecht & internationaal familierecht van het Agentschap Inburgering en Integratie

Bezorg ons rechtspraak

We zijn altijd op zoek naar rechtspraak over verblijfsrecht, nationaliteit, werken, trouwen, sociale zekerheid, OCMW-steun, opvang, gezondheid, reizen en inburgering. Daarvoor doen we graag een beroep op jouw medewerking. 

Ben je in het bezit van belangrijke vonnissen of arresten? 

Bezorg ze per e-mail, post of fax aan:

Filipe Van Huylenbroeck via dit contactformulier

Agentschap Integratie en Inburgering

Havenlaan 86C – Bus 212

1000 Brussel

Bekijk de inhoud van het laatste nummer

Raadpleeg het tijdschrift digitaal (van 2001 tot nu) of van 1978 tot 2000 (open access)

Abonneer je via de website van Die Keure

Zoek arresten op onze databank rechtspraak