Hulpverleners die werken met precaire verblijvers* voelen zich vaak machteloos. Ze lijken alleen voor noodhulp te kunnen zorgen. Hoe kunnen ze meer doen dan alleen maar ‘brandjes blussen’? Wat kunnen hulpverleners voor deze doelgroep betekenen?

In deze brochure maak je kennis met de visie en methodiek van Toekomstoriëntering:

  • Je staat stil bij de bredere migratiecontext en de specifieke hulpverlening voor precaire verblijvers.
  • Je leest wat toekomstoriëntering precies is en denkt na over de visie en de rol van de hulpverlener.
  • Je zoomt in op de vier belangrijkste domeinen waarop toekomstoriëntering effect heeft: erkenning, inzicht, reflectie en het leven opnieuw in handen nemen.
  • Je maakt kennis met voorwaarden om toekomstoriëntering in je eigen organisatie een plaats te geven.
  • Je ontdekt enkele pioniers en leest meer over werkingen in Antwerpen, in Brussel en in Gent die met toekomstoriëntering aan de slag gingen

Deze publicatie is alleen digitaal beschikbaar, als pdf.

* Met precaire verblijvers bedoelen we alle mensen voor wie het niet zeker is dat ze ooit een definitief verblijfsrecht in België kunnen krijgen: mensen in een precaire verblijfssituatie en mensen zonder wettig verblijf.

 

Vanwege interesse over de taalgrens en in het buitenland vertaalden we onze brochure over Toekomstoriëntering in het Engels en in het Frans.

29