Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen
04-1421/W12.171/SB4
Afghanistan - UNHCR lijst - zorgwekkende veiligheidssituatie - geen vestigingsalternatief - subsidiaire bescherming

UNHCR heeft lijsten opgesteld met betrekking tot de veiligheidssituatie per provincie en per district. Appellant is afkomstig uit een district dat voorkomt op de lijst van locaties waar de veiligheidssituatie zorgwekkend is. UNHCR is van mening dat een vestigingsalternatief binnen Afghanistan moeilijk ligt, gelet op het feit dat de traditionele en uitgebreide familie alsook de gemeenschapsbanden van clan en stam er de belangrijkste beschermingsmechanismen vormen voor het individu. Appellant loopt dan ook een reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 § 2 c) van de Vreemdelingenwet in geval van een terugkeer naar Afghanistan.