Een verdiepend overzicht van nieuwe evoluties in het vreemdelingenrecht (wijzigingen in wetgeving, rechtspraak en administratieve praktijken).

Advocaten, ambtenaren vreemdelingen of burgerzaken en andere professionals die in hun werk concreet met vragen van vreemdelingenrecht in aanraking komen. Ook gespecialiseerde vrijwilligers bij een hulporganisatie kunnen deelnemen (eerste 5 kunnen gratis inschrijving vragen). Voorkennis en ervaring inzake vreemdelingenrecht zijn voor deze vorming wel vereist.

Dinsdag 24 november 2020, van 10.00 tot 12.30 uur.

VAC Hasselt, Herckenrode zaal - 0A.54, Kon. Astridlaan 50, 3500 Hasselt

25 euro (Ben je vrijwilliger? Vraag je gratis deelname.)

Deze vorming geeft geen basisinfo, maar zoomt in op diverse nieuwe evoluties in het vreemdelingenrecht.

De lesgever geeft een overzicht van recente of aanstaande (maar reeds goedgekeurde) wijzigingen in wetgeving, rechtspraak en administratieve praktijken, en bespreekt de mogelijke gevolgen hiervan. Een actieve inbreng van en uitwisseling met de deelnemers is mogelijk.

De thema’s van deze vorming worden pas enkele weken voor de vorming vastgelegd. Het gaat om een selectie van thema’s uit onze “nieuwsbrief vreemdelingenrecht” of de bespreking van een (grote) wetswijziging. Bij inschrijving kunnen de deelnemers ook zelf nieuwe ontwikkelingen aangeven waarmee zij praktijkervaring hebben en die zij graag besproken willen zien.

Na deze vorming:

  • ben je mee met de belangrijkste nieuwe ontwikkelingen in het vreemdelingenrecht
  • kan je de praktische gevolgen ervan inschatten en ermee werken.
Agentschap Integratie en Inburgering
Geertrui Daem of Sabrine Dawoud

Feedback 
Om onze dienstverlening te blijven verbeteren, vragen we enkele dagen na de vorming jouw feedback via e-mail. Via een online vragenlijst peilen we naar jouw tevredenheid over deze vorming.