Een terugblik op het project en een presentatie van de verankering van het inburgeringsaanbod voor laaggeletterde ouders.

Interne medewerkers en externe medewerkers van verschillende betrokken partners (Agentschap Opgroeien, Basiseducatie, ...).

Donderdag 26 november 2020, van 9 tot 13 uur

Online

Gratis

Tijdens dit afsluitmoment krijg je

  • een terugblik op het AMIF-project voor laaggeletterde moeders van de voorbije jaren
  • een voorstelling van de verankering van het geïntegreerde inburgeringsaanbod op maat van laaggeletterde ouders.

Wat komt zoal aan bod?

  • Je krijgt enkele getuigenissen van moeders die de afgelopen jaren deelnamen aan het aanbod.
  • Twee lokale teams stellen het aanbod voor.
  • We sluiten af met een panelgesprek.
Agentschap Integratie en Inburgering
Annelies Delmel en Semma Groenendijk

Feedback
Om onze dienstverlening te blijven verbeteren, vragen we enkele dagen na de vorming jouw feedback via e-mail. Via een online vragenlijst peilen we naar jouw tevredenheid over deze vorming.