Hoe geef je een kwaliteitsvolle oefenkans aan laaggeletterde en analfabete deelnemers?

Vrijwilligers actief binnen oefenkansen Nederlands.

Donderdag 9 juni 2022 van 13.30 tot 15.30 uur.

Online via Teams. Enkele dagen vóór de vorming ontvang je een link waarmee je deze vorming kan volgen.

Gratis
  • We schetsen wat analfabetisme en laaggeletterdheid omvat binnen oefenkansen Nederlands.
  • We geven inzicht wat hun profiel omvat.
  • We reiken handvaten aan om een kwaliteitsvolle oefenkans te creëren voor deze doelgroep.
Agentschap Integratie en Inburgering
Katleen Storms & Judith Vranken

Feedback
Om onze dienstverlening te blijven verbeteren, vragen we enkele dagen na de vorming jouw feedback via e-mail. Via een online vragenlijst peilen we naar jouw tevredenheid over deze vorming.