Hoe verkrijg je een beschermingsstatus in België en welke rechten opent dit?

Professionals die in hun werk met vragen van vreemdelingenrecht in aanraking komen.
Ook vrijwilligers bij een hulporganisatie kunnen deelnemen (5 vrijwilligers kunnen gratis deelnemen).
Voorkennis is niet vereist. Bij twijfel over doelgroep of voorkennis, neem gerust contact op. 

Donderdag 14 november 2019 van 9.30 tot 16.30 uur.

VAC Gent (zaal Jozef Guislain - 04.06), Kon. Fabiolalaan, Gent

50 euro (Ben je vrijwilliger? Vraag je gratis deelname.)

2018 was een jaar van verandering voor het asielrecht. De wetgever wijzigde de procedure ingrijpend en politieke keuzes bepaalden meer dan ooit de dagelijkse praktijk. Correcte en up-to-date informatie is nog nooit zo belangrijk geweest voor de ‘verzoeker om internationale bescherming’.

Wat komt aan bod?

  • Deel 1: de voorwaarden voor het verkrijgen van een beschermingsstatus. We doorlopen ook de asielprocedure stap voor stap. Dit gebeurt aan de hand van concrete casussen met aandacht voor de laatste wetswijzigingen en de veranderende praktijk en werking van de bevoegde diensten.
  • Deel 2: de nadruk ligt op een aantal rechten van verzoekers om internationale bescherming, erkend vluchtelingen en subsidiair beschermden. We bespreken thema’s als OCMW-steun, gezinshereniging, recht op werk, huisvesting, gezondheidszorg, onderwijs en reizen,...

We diepen de thema’s verder uit naargelang jullie interesse en achtergrond. We besteden in het bijzonder aandacht aan het recht op opvang en voorzien tijd voor het delen van ervaringen en obstakels uit de praktijk.

Na deze vorming ken je:

  • het onderscheid tussen een verzoeker om internationale bescherming, een vluchteling en een subsidiair beschermde;
  • de verschillende stappen in de asielprocedure, de rol van de verschillende instanties en de bijbehorende verblijfsdocumenten;
  • de reikwijdte van het recht op opvang, wanneer het aanvangt en eindigt en in welke gevallen men het beperkt;
  • de basisprincipes van een aantal sociale rechten van asielzoekers, vluchtelingen en subsidiair beschermden gelinkt aan de verschillende verblijfsdocumenten.
Agentschap Integratie en Inburgering
Helena De Vylder en Elke Van De Cotte

Feedback 
Om onze dienstverlening te blijven verbeteren, vragen we enkele dagen na de vorming jouw feedback via e-mail. Via een online vragenlijst peilen we naar jouw tevredenheid over deze vorming. 

Opgelet: Gelieve steeds individueel te registreren en in te schrijven. Ondervind je moeilijkheden om in te schrijven en vind je het antwoord niet in de veelgestelde vragen? Laat het ons weten.