Deze vorming wordt digitaal gegeven op 11 en 18 september 2020 (voormiddagen)

Hoe verkrijgt men een internationale beschermingsstatus in België en welke rechten opent dit?

Professionals die in hun werking concreet met vragen van vreemdelingenrecht in aanraking komen. Ook vrijwilligers bij een hulporganisatie kunnen deelnemen (eerste 5 kunnen gratis inschrijving vragen). Voorkennis is niet vereist. Bij twijfel over doelgroep of voorkennis, neem gerust contact op.

Deze digitale vorming gaat door op vrijdag 11 september 2020 (Asielprocedure) en vrijdag 18 september 2020 (Sociale rechten). Dit telkens van 9.30 tot 12.30 uur.

We bieden deze vorming op digitale wijze aan. Dit gebeurt via ‘Microsoft Teams’, u kan deze tool gratis downloaden. Enkele dagen vóór de vorming ontvang je een link waarmee je deze vorming kan volgen.

50 euro (Ben je vrijwilliger? Vraag je gratis deelname)

Het asielrecht is onderhevig aan snel wijzigende wetgeving en praktijk. Correcte en up-to-date informatie is cruciaal voor al wie verzoekers om internationale bescherming, erkend vluchtelingen en subsidiair beschermden bijstaat. Wat komt aan bod?

  • Deel 1: We bespreken de voorwaarden voor het verkrijgen van een beschermingsstatus en doorlopen de asielprocedure stap voor stap. Hierbij besteden we aandacht aan de laatste wetswijzigingen en de veranderende werking en praktijk van de bevoegde instanties.
  • Deel 2: We behandelen een aantal sociale rechten die belangrijk kunnen zijn in het leven van verzoekers om internationale bescherming, erkend vluchtelingen en subsidiair beschermden. We bespreken thema’s als opvang, OCMW-steun, gezinshereniging, recht op werk, huisvesting, gezondheidszorg, onderwijs en reizen,...

We diepen de thema’s uit aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden en casusbesprekingen. We voorzien tijd voor het delen van ervaringen en obstakels uit de praktijk.

Na deze vorming ken je:

  • het onderscheid tussen een verzoeker om internationale bescherming, een vluchteling en een subsidiair beschermde;
  • de verschillende stappen in de asielprocedure, de rol van de verschillende instanties en de bijbehorende verblijfsdocumenten;
  • de reikwijdte van het recht op opvang, wanneer het aanvangt en eindigt en in welke gevallen men het beperkt;
  • de basisprincipes van een aantal sociale rechten van asielzoekers, vluchtelingen en subsidiair beschermden gelinkt aan de verschillende verblijfsdocumenten.
Agentschap Integratie en Inburgering
Helena De Vylder en Ghislinde Ceulemans

Feedback 
Om onze dienstverlening te blijven verbeteren, vragen we enkele dagen na de vorming jouw feedback via e-mail. Via een online vragenlijst peilen we naar jouw tevredenheid over deze vorming.