Hoe verkrijgt men een internationale beschermingsstatus in België en welke rechten opent dit?

Professionals die in hun werking concreet met vragen over vreemdelingenrecht in aanraking komen. Ook vrijwilligers bij een hulporganisatie kunnen deelnemen (eerste 5 kunnen gratis inschrijving vragen). Voorkennis is niet vereist. Bij twijfel over doelgroep of voorkennis, neem gerust contact op.

Donderdag 5 oktober 2023, van 9.30 tot 16.30 uur.

Diocesaan Pastoraal Centrum, Pelikaanzaal, F. de Merodestraat 18, 2800 Mechelen

50 euro

Het asielrecht is onderhevig aan snel wijzigende wetgeving en praktijk. Correcte en up-to-date informatie is cruciaal voor al wie verzoekers om internationale bescherming, erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden bijstaat. Wat komt aan bod?

  • Deel 1: We bespreken de voorwaarden voor het verkrijgen van een beschermingsstatus en doorlopen de asielprocedure stap voor stap. Hierbij besteden we aandacht aan de laatste wetswijzigingen en de veranderende werking en praktijk van de bevoegde instanties.
  • Deel 2: We behandelen een aantal sociale rechten die belangrijk kunnen zijn in het parcours van verzoekers om internationale bescherming, erkend vluchtelingen en subsidiair beschermden. We bespreken thema’s als opvang, OCMW-steun, gezinshereniging, recht op werk, huisvesting, gezondheidszorg, onderwijs en reizen, ...

We diepen de thema’s uit aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden en casusbesprekingen. We voorzien tijd voor het delen van ervaringen en obstakels uit de praktijk.

Na deze vorming ken je:

  • het onderscheid tussen een verzoeker om internationale bescherming, een vluchteling en een subsidiair beschermde;
  • de verschillende stappen in de asielprocedure, de rol van de verschillende instanties en de bijbehorende verblijfsdocumenten;
  • de reikwijdte van het recht op opvang, wanneer het aanvangt en eindigt en in welke gevallen men het beperkt;
  • de basisprincipes van een aantal sociale rechten van asielzoekers, vluchtelingen en subsidiair beschermden gelinkt aan de verschillende verblijfsdocumenten.
Agentschap Integratie en Inburgering
Ghislinde Ceulemans en Eleny Mebre Jannis

Feedback

Om onze dienstverlening te blijven verbeteren, vragen we enkele dagen na de vorming jouw feedback via e-mail. Via een online vragenlijst peilen we naar jouw tevredenheid over deze vorming.

 

Feedback 
Om onze dienstverlening te blijven verbeteren, vragen we enkele dagen na de vorming jouw feedback via e-mail. Via een online vragenlijst peilen we naar jouw tevredenheid over deze vorming.

 

Deze vorming is volzet. Heb je interesse? Meld je aan voor de wachtlijst via e-mail.