Ontdek hoe je als deelnemer of moderator beter voorbereid en constructief kan omgaan met toxisch gedrag op sociale media. Dit atelier bouwt verder op de e-learning Reconnect, over de aanpak van online polarisatie.

Professionals

Maandag 12 december 2022, van 9.30 tot 12 uur.

Hendrik Consciencegebouw (zaal 1B06 - Baruch Spinoza), Koning Albert II Laan 15, 1000 Brussel

25 euro

Als beheerder of moderator van online platforms zie je regelmatig toxisch gedrag. Mensen doen grensoverschrijdende uitspraken of mengen zich in zinloze discussies, waardoor de sfeer op het platform verziekt en de algemene polarisatie vergroot.

In deze interactieve sessie vertrekken we van concrete casussen.

Wat komt aan bod?

  • We (her)schrijven samen antwoorden op reacties van deelnemers aan de online discussie.
  • We analyseren en herformuleren aankondigingen over gevoelige of beladen thema’s.
  • Je leert als moderator of als deelnemer op sociale media beter voorbereid en constructief om te gaan met polariserende reacties.
  • We gebruiken de gratis e-learning RECONNECT, over de aanpak van online polarisatie, als basis voor dit atelier. 
Agentschap Integratie en Inburgering
Binita Pinoy

Feedback 
Om onze dienstverlening te blijven verbeteren, vragen we enkele dagen na de vorming jouw feedback via e-mail. Via een online vragenlijst peilen we naar jouw tevredenheid over deze vorming.