Met deze basisopleiding Internationaal privaatrecht  krijg je een volledig overzicht van de basisbeginselen IPR gekoppeld aan de praktijk van de gemeenteambtenaren. De opleiding werd ontwikkeld in een samenwerking tussen Federale Centrale Autoriteit, AgII en Vlavabbs vzw.

Ambtenaren burgerzaken

Donderdag 3, 10, 17 en 24 februari 2022, telkens van 9 tot 12.30 uur.

We bieden deze vorming digitaal aan. Enkele dagen vóór de vorming ontvang je een link waarmee je deze vorming kan volgen.

300 euro

Kunnen we buitenlandse geboorteaktes opnemen in de DABS? Wat als een inwoner van je gemeente gehuwd is in Las Vegas maar ondertussen ook uit de echt gescheiden is in New York: hoe wordt haar burgerlijke staat geregistreerd als ze na een jarenlange reis zich terug in België vestigt? En stel dat er ook een kindje is geboren met de naam van de papa…

Om het antwoord op deze vragen te weten te komen, moeten we kijken naar de regels van het internationaal privaatrecht. Daarin vinden we aanwijzingen om te weten onder welke voorwaarden we buitenlandse documenten kunnen erkennen in België en hoe, en wanneer, familierelaties die zijn aangegaan in het buitenland ook hier gevolgen kunnen hebben.

In deze opleiding worden de basisbeginselen van het internationaal privaatrecht uitgelegd, waarmee je vervolgens zelf aan de slag kan. We vertrekken van de theorie maar koppelen die steeds aan de praktijk van de gemeenteambtenaren. Na een inleidende module worden de basisregels voor verschillende thema’s uitgewerkt aan de hand van concrete casussen uit de praktijk. De thema’s die aan bod komen zijn huwelijk, echtscheiding, afstamming en naam.

De opleiding bestaat uit 4 modules van een halve dag.  De 4 modules zijn als één reeks te volgen. 

 

Begeleiders

Maurice Goffart & Christoph Cuypers (VLAVABBS) 

Floor Van den Eijnden & Laura Hanson (Federale Centrale Autoriteit)

Sanne Konings & Joke Kusters (AgII)

Agentschap integratie en inburgering in samenwerking met VLAVABBS en FCA

Feedback

Om onze dienstverlening te blijven verbeteren, vragen we enkele dagen na de vorming jouw feedback via e-mail. Via een online vragenlijst peilen we naar jouw tevredenheid over deze vorming.