In module 2 van de basisopleiding sleutel je verder aan de vaardigheden en competenties die je als sociaal tolk nodig hebt.

Je hebt module 1 gevolgd en je bent geslaagd voor de test na module 1. 

Van maandag 6 januari tot en met maandag 23 maart 2020. Consulteer het lessenrooster voor de precieze data.

Herman Teirlinckgebouw, Ellipsgebouw en Tour & Taxis in Brussel (zie lessenrooster voor juiste locaties)

Gratis

De module duurt 93 uur en is ingedeeld in 16 lesdagen van ongeveer 6 uur.

Je volgt de volgende lessen:

 • Werkvelden (theorie 21u + praktijk 42u)
  • OCMW
  • Kind en gezin
  • Onderwijs
  • CAW & psychosociale hulpverlening
  • Inburgering
  • Gezondheidszorg
  • Verblijfsstatuten en asielgerelateerde onderwerpen
 • Terminologie (deel 2)
 • Afstandstolken
 • Moeilijke gesprekken
 • Tolktechnieken
 • Transfer
 • Oefensessie certificeringsproef sociaal tolken

Download het lessenrooster

Lees op onze website meer over de basisopleiding sociaal tolken

 

Inschrijven kan tot en met vrijdag 22 november 2019

Agentschap Integratie en Inburgering
Sarah Roman

02 207 97 35 (elke werkdag van 9 tot 12 uur)

E info@sociaaltolkenenvertalen.be