Hoe werk je als dienst- of hulpverlener, ook bij cliënten met een migratieachtergrond, stap voor stap aan verbinding?

Eerstelijnsmedewerkers die nieuw zijn in het werken in een diverse context en in direct contact met mensen met een diverse achtergrond (zowel bij lokale besturen als in organisaties).

Dinsdag 28 februari 2023, van 13.30 tot 15.00 uur.

We bieden deze vorming digitaal aan. Enkele dagen vóór de eerste sessie ontvang je een link waarmee je deze training kan volgen.

Gratis

Voor dienst- of hulpverleners vormt het contact met cliënten met een migratieachtergrond vaak een uitdaging. Er is meer ruimte voor misverstanden en dat kan leiden tot een moeilijke samenwerking.
Wat komt aan bod in deze basisvorming?

  • We starten met een schets van de diverse samenleving en enkele belangrijke begrippen rond diversiteit.
  • Verschillende invalshoeken rond samenwerken in diversiteit komen aan bod.
  • We denken na over vaardigheden op gebied van interculturele communicatie en staan stil bij de rol die je eigen referentiekader kan spelen.

We bieden geen magische formules, maar samen zoeken we hoe je stap voor stap kan werken aan verbinding.

Agentschap Integratie en Inburgering
Stijn Tondeur

Feedback
Om onze dienstverlening te blijven verbeteren, vragen we enkele dagen na de vorming jouw feedback via e-mail. Via een online vragenlijst peilen we naar jouw tevredenheid over deze vorming.