In deze basisvorming cultuursensitieve zorg zoeken we stap voor stap hoe je als hulpverlener, ook bij cliënten met een migratieachtergrond, kan werken aan verbinding.

Zowel voor hulpverleners die nieuw zijn in hulp- of dienstverlening als voor hulpverleners voor wie het nieuw is om te werken met cliënten met een migratieachtergrond

Vrijdag 28 januari 2022, van 9 tot 12 uur.

VAC Gent, zaal - 04.06 Jozef Guislain, Koningin Maria Hendrikaplein 70, 9000 Gent

25 euro

Diversiteit in de samenleving is niet meer weg te denken. Voor hulpverleners vormt het contact met cliënten met een migratieachtergrond vaak een uitdaging. Er is meer ruimte voor misverstanden en dat kan leiden tot een moeilijke samenwerking.

We starten de vorming met een schets van de diverse samenleving en enkele belangrijke begrippen rond diversiteit.

Doorheen de vorming komen er verschillende invalshoeken aan bod over samenwerken in diversiteit:

  • We denken na over vaardigheden op gebied van interculturele competenties en hoe je communicatiekloof kan verkleinen.
  • We staan stil bij de rol die je eigen referentiekader kan spelen.

Tijdens de vorming is er ook ruimte voor uitwisseling van ervaring en meningen in het omgaan met diversiteit. Geen magische formules maar samen, stap voor stap, zoeken hoe je kan werken aan verbinding.

Interne vorming van en voor het AgII
Margot Lavent (OTA vzw) en Stijn Tondeur (AGII)
  • Heeft u bijzondere vragen, noden of opmerkingen? Heeft u een tolk nodig of heb je bijzondere noden omwille van beperkte mobiliteit,... laat het ons weten.

  • Administratieve vragen
  • Vragen over de inhoud: Stijn Tondeur

Feedback 
Om onze dienstverlening te blijven verbeteren, vragen we enkele dagen na de vorming jouw feedback via e-mail. Via een online vragenlijst peilen we naar jouw tevredenheid over deze vorming.