Een kennismaking met de verblijfsmogelijkheden voor vreemdelingen.

Professionals die in hun werk met vragen van vreemdelingenrecht in aanraking komen.
Ook vrijwilligers bij een hulporganisatie kunnen deelnemen (5 vrijwilligers kunnen gratis deelnemen).
Deze vorming richt zich uitsluitend naar personen met zeer beperkte of geen voorkennis. Bij twijfel over doelgroep of voorkennis, neem gerust contact op.

Vrijdag 13 september en 20 september, telkens van 9.30 tot 16.30 uur.

Turnhout - CC de Warande, Warandestraat 42, 2300 Turnhout – Lokaal A

100 euro (Ben je vrijwilliger? Vraag je gratis deelname.)

Je weet niet altijd hoe het zit met de verblijfssituatie van de hulpvrager? Inzicht in de verblijfssituatie kan nochtans een cruciale rol spelen voor de verdere dienstverlening.

Tijdens deze tweedaagse vorming maak je kennis met de verschillende verblijfsgronden, de bijhorende wirwar aan verblijfsdocumenten en staan we kort stil bij de toegang tot werk per verblijfsgrond. Ook bekijken we wanneer het ontvangen van OCMW-steun een risico vormt voor het verblijfsrecht.
Dit doen we door interactie, oefeningen, praktijkvoorbeelden en casusbesprekingen.

Komen onder meer aan bod: herkenning van verblijfsdocumenten, doorverwijskanalen, verblijfsgronden zoals asiel, gezinshereniging, Unieburgers, …

Na deze vorming

  • begrijp je het onderscheid tussen reguliere gronden, beschermingsgronden en uitzonderingsgronden voor verblijf
  • situeer je de vreemdeling binnen dit overzicht van verblijfsgronden
  • herken je de meest voorkomende procedure- en verblijfsdocumenten
  • situeer je de toegang tot werk binnen het overzicht van verblijfsgronden
  • kan je een eerste inschatting maken in welke situaties het ontvangen van OCMW-steun een risico vormt voor het verblijfsrecht
  • begrijp je de rol van de verschillende overheidsinstanties in het vreemdelingenrecht
  • gebruik je de website www.vreemdelingenrecht.be en andere relevante websites en weet waar je terecht kan met concrete vragen.
Agentschap Integratie en Inburgering
Helena De Vylder en Dirk Van Daele

Feedback
Om onze dienstverlening te blijven verbeteren, vragen we enkele dagen na de vorming jouw feedback via e-mail. Via een online vragenlijst peilen we naar jouw tevredenheid over deze vorming. 

Opgelet: Gelieve steeds individueel te registreren en in te schrijven. Ondervind je moeilijkheden om in te schrijven en vind je het antwoord niet in de veelgestelde vragen? Laat het ons weten.